شرح خدمات

 

رئوس فعالیت های جاری مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تبریز

 

·       امور مربوط به فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدت اعضای هیأت علمی

·       امور مربوط به شرکت و ارائه مقاله از سوی اعضای هیات علمی در مجامع علمی خارج از کشور

·       امور مربوط به اعطای اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) به اعضای هیأت علمی دانشگاه

·       امور مربوط به طرح های تحقیقاتی درون دانشگاهی

·       امور مربوط به پرداخت حق‌التحقیق مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی دانشگاه در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی

·       امور مربوط به نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه تبریز

·       تنظیم و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و مقررات پژوهشی دانشگاه

·       تنظیم واجرای مراسم هفته پژوهش در سطح دانشگاه