درباره مدیریت

تاریخچه و معرفی مدیریت امورپژوهشی دانشگاه تبریز

 

مدیریت پژوهش و فناوری فعلی دانشگاه تبریز از بهمن ماه سال 1353 فعالیت مستقل خود را با عنوان اداره کل امور پژوهشی آغاز نمود. این مدیریت در بدو تأسیس زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی و از سال 1364 زیر نظر مستقیم معاونت پژوهشی دانشگاه عهده‌دار امور گوناگون آموزشی و پژوهشی در دو بخش مجزا به شرح زیر بوده است :

بخش اول : فعالیت های اجرایی مربوط به طرح های تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه، برگزاری سمینارها، پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا، تشویق پژوهشگران برای ارائه مقاله در مجلات معتبر و ...

بخش دوم : فعالیت های اجرایی در زمینه همکاری های علمی بین‌المللی اعم از امور مربوط به فرصت های مطالعاتی، بورس های تحصیلی داخل و خارج، ماموریت های علمی اعضای هیات علمی دانشگاه در خارج از کشور و ...

با عنایت به گسترش روزافزون فعالیت های اجرایی در هر دو بخش یاد شده و با توجه به مطالعات و بررسی های انجام یافته، مدیریت پژوهشی سابق دانشگاه تبریز به دو مدیریت مستقل تحت عناوین “مدیریت پژوهش وفناوری” و “مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی” تبدیل گردیدکه در چارت جدید دانشگاه لحاظ و در سال 1381 به تصویب نهایی رسید. در حال حاضر مدیریت پژوهش وفناوری زیر نظر مستقیم معاونت پژوهشی و فناوری در راستای اهداف کلان پژوهشی دانشگاه تبریز عهده‌دار امور مربوطه می‌باشد.

در روند تحولات اخیر در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه کلیه امور غیرمرتبط با شرح وظایف مدیریت پژوهش و فناوری، از این مدیریت منفک و برحسب نوع فعالیت به مدیریت های امور اداری و تحصیلات تکمیلی منتقل گردیده است.

براساس تصمیمات متخذه در سال 1384 کارشناسی امور مربوط به اعزام اعضای هیأت علمی دانشگاه به خارج از کشور جهت شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی بین‌المللی خارج کشور به همراه کارشناسی امور مربوط به فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی از مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی منفک وبه مدیریت پژوهش وفناوری منتقل گردیده‌است. این مدیریت کماکان تلاش می‌نماید با برنامه‌ریزی‌های مشخص و منسجم، حذف اقدامات موازی و غیرمرتبط، سرعت بخشیدن به انجام عملیات اداری و شفاف سازی مقررات و آئین‌نامه‌های پژوهشی و سیاستگذاری مناسب در امر پژوهش،  بستر مناسبی را برای پژوهشگران و محققین دانشگاه فراهم سازد.