تماس با ما

مدیریت امور پزوهشی دانشگاه تبریز

 

مدیر: دکتر علیرضا ختائی
آدرس: تبریز - بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبریز - سازمان مرکزی - طبقه سوم
شماره تلفن: 33393633- 041
فاکس: 33355994-041
ایمیل:
research-office@tabrizu.ac.ir

جهت ارتباط با معاون  و کارشناسان مدیریت به قسمت دفترچه تلفن مراجعه نمایید.