آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم هزینه کرد از محل گرنت (فرم شماره ۱)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پاداش مقاله - ویژه مقالات با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز (فرم شماره ۲ )فرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریز (فرم شماره ۳)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست مبلغ معادل امتیاز گرنت از بابت برگزاری کارگاه یا انجام سخنرانی (فرم شماره ۴)فرم ها و فایل های آموزشی
طرح نامه کرسی های نقد علمیفرم ها و فایل های آموزشی
طرح نامه کرسی های نوآوریفرم ها و فایل های آموزشی
طرح نامه کرسی های نظریه پردازیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم رزومه درخواست کنندگان برگزاری کرسیفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آئین نامه فرصت تحقیقاتی (ماموریت پژوهشی) خارج از کشورآیین نامه ها و دستور العمل ها
راهنمای سامانه سیماپفرم ها و فایل های آموزشی
پرسشنامه متقاضیان استفاده از ماموریت پژوهشی خارج از کشورفرم ها و فایل های آموزشی
برنامه افزایش اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
فایل مروری بر شاخص های علم سنجی و پایگاه های نمایه سازی مقالاتفرم ها و فایل های آموزشی
فایل راهنمای عضویت در ResearchGate و Google Scholarفرم ها و فایل های آموزشی
دستور العمل اجرائی برنامه حمایت از همکاران جوانآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرائی برنامه افزایش کیفیت تحقیقاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم درخواست برنامه حمایت از همکاران جوانفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست برنامه اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانهفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه فرا دکتری دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها