نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
پرسشنامه و جدول امتیازات پژوهشگران برگزیده دانشگاه ها و مراکز پژوهشیفرم ها و فایل های آموزشی
پرسشنامه و جدول امتیازات انتخاب فناوران برترفرم ها و فایل های آموزشی
پرسشنامه و جدول امتیازات دستگاههای اجرائیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پاداش دانشجویان بصورت مستقلفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پاداش مقاله (ویژه دانشجویان با استاد راهنما)فرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه تشکیل قطب های علمیآیین نامه ها و دستور العمل ها
برنامه افزایش اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
فایل مروری بر شاخص های علم سنجی و پایگاه های نمایه سازی مقالاتفرم ها و فایل های آموزشی
فایل راهنمای عضویت در ResearchGate و Google Scholarفرم ها و فایل های آموزشی
دستور العمل اجرائی برنامه حمایت از همکاران جوانآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرائی برنامه افزایش کیفیت تحقیقاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم درخواست برنامه حمایت از همکاران جوانفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست برنامه اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانهفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه فرا دکتری دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریزفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست سه میلیون ریالی بدون فاکتور-ویژه دانشجویان دکتریفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه طرح های درون دانشگاهیآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grantفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه فرصت تحقیقاتی (ماموریت پژوهشی) خارج از کشورآیین نامه ها و دستور العمل ها
سقف مقرری ارزی فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها