نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فایل مروری بر شاخص های علم سنجی و پایگاه های نمایه سازی مقالاتفرم ها و فایل های آموزشی
فایل راهنمای عضویت در ResearchGate و Google Scholarفرم ها و فایل های آموزشی
دستور العمل اجرائی برنامه حمایت از همکاران جوانآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرائی برنامه افزایش کیفیت تحقیقاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم درخواست برنامه حمایت از همکاران جوانفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست برنامه اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانهفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه فرا دکتری دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریزفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پاداش مقاله (ویژه دانشجویان)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست سه میلیون ریالی بدون فاکتور-ویژه دانشجویان دکتریفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه طرح های درون دانشگاهیآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grantفرم ها و فایل های آموزشی
دستورالعمل ماموریت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور در فصل تابستان ازمحل گرنتآیین نامه ها و دستور العمل ها
سقف مقرری ارزی فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه اصلاح شده گرنت - سال ۱۳۹۶آیین نامه ها و دستور العمل ها
آخرین اصلاحات و توضیحات آئین نامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی خارج کشورآیین نامه ها و دستور العمل ها
شیوه نامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح های پژوهشیآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرایی فرصت های مطالعاتی دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها