نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
راهنمای سامانه سیماپفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پاداش دانشجویان بصورت مستقلفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پاداش مقاله (ویژه دانشجویان با استاد راهنما)فرم ها و فایل های آموزشی
پرسشنامه متقاضیان استفاده از ماموریت پژوهشی خارج از کشورفرم ها و فایل های آموزشی
فایل مروری بر شاخص های علم سنجی و پایگاه های نمایه سازی مقالاتفرم ها و فایل های آموزشی
فایل راهنمای عضویت در ResearchGate و Google Scholarفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست برنامه حمایت از همکاران جوانفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست برنامه اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانهفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریزفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست سه میلیون ریالی بدون فاکتور-ویژه دانشجویان دکتریفرم ها و فایل های آموزشی
فرم هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grantفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست اکانت در سامانه سیماپفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست هزینه های طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست حق التحقیق و حق الزحمه طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (بلندمدت داخل یا خارج کشور)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم انجام سخنرانیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج کشورفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست حق التحقیق طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم گزارش شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی بین المللی خارج از کشورفرم ها و فایل های آموزشی