نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
راهنمای سامانه سیماپفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پاداش دانشجویان بصورت مستقلفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پاداش مقاله (ویژه دانشجویان با استاد راهنما)فرم ها و فایل های آموزشی
پرسشنامه متقاضیان استفاده از ماموریت پژوهشی خارج از کشورفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه تشکیل قطب های علمیآیین نامه ها و دستور العمل ها
برنامه افزایش اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانه دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
فایل مروری بر شاخص های علم سنجی و پایگاه های نمایه سازی مقالاتفرم ها و فایل های آموزشی
فایل راهنمای عضویت در ResearchGate و Google Scholarفرم ها و فایل های آموزشی
دستور العمل اجرائی برنامه حمایت از همکاران جوانآیین نامه ها و دستور العمل ها
دستور العمل اجرائی برنامه افزایش کیفیت تحقیقاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم درخواست برنامه حمایت از همکاران جوانفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست برنامه اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانهفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه فرا دکتری دانشگاه تبریزآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریزفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست سه میلیون ریالی بدون فاکتور-ویژه دانشجویان دکتریفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه طرح های درون دانشگاهیآیین نامه ها و دستور العمل ها
فرم هزینه های انجام یافته از محل اعتبار Grantفرم ها و فایل های آموزشی
آیین نامه فرصت تحقیقاتی (ماموریت پژوهشی) خارج از کشورآیین نامه ها و دستور العمل ها
سقف مقرری ارزی فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و دستور العمل ها
آیین نامه گرنت - سال ۱۳۹۶آیین نامه ها و دستور العمل ها