فراخوان حمایت از طراحی برنامه های پرورش کارکردهای اجرایی

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۸ کد : ۱۱۲۸۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۱

 

به اطلاع می رساند ستاد توسعه علوم و فناوری­ های شناختی از طرح­ های پژوهشی برای «طراحی برنامه­ های پرورش کارکردهای اجرایی» حمایت می نماید. طرح­ های پذیرفته شده در این فراخوان به صورت مشترک توسط ستاد و سرمایه ­گذاران مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در این فراخوان، طرح ­ها و پیشنهادها در دو قالب مورد پذیرش قرار می گیرند. در قالب اول «طراحی بسته­ های پرورش کارکردهای اجرایی» مطابق با استاندارها و چارچوب مفهومی ویژه گروه­ های سنی 5-6 ، 6-9 و 9-12 سال مورد بررسی قرار می گیرند. در قالب دوم افراد و موسساتی که بسته­ ها و برنامه­ های پرورش کارکردهای اجرایی از قبل طراحی و یا اجرا شده دارند، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

بسته­ های پرورش کارکردهای اجرایی می توانند در قالب­ های زیر طراحی شوند:

1) نرم ­افزار کاربردی 2) بسته­ های مداد کاغذی 3) کتاب 4) بازی­ های کارتی، تخته ­ای ، حرکتی، استراتژیکی.

برای آگاهی از اولویت­ های فراخوان به «فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی» در وب­ سایت ستاد به آدرس www.ogc.ir مراجعه شود. در این راستا از کلیه محققان دعوت می گردد. با توجه به فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی در وب­ سایت ستاد، فرم پیشنهادی متناسب را تکمیل نموده و در بازه زمانی 19/11/98 لغایت 19/12/98 (غیر قابل تمدید) از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد بارگذاری نمایند.

 


نظر شما :