آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و فایل های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم هزینه کرد از محل گرنت (فرم شماره ۱)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پاداش مقاله - ویژه مقالات با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز (فرم شماره ۲ )فرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریز (فرم شماره ۳)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست مبلغ معادل امتیاز گرنت از بابت برگزاری کارگاه یا انجام سخنرانی (فرم شماره ۴)فرم ها و فایل های آموزشی
طرح نامه کرسی های نقد علمیفرم ها و فایل های آموزشی
طرح نامه کرسی های نوآوریفرم ها و فایل های آموزشی
طرح نامه کرسی های نظریه پردازیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم رزومه درخواست کنندگان برگزاری کرسیفرم ها و فایل های آموزشی
راهنمای سامانه سیماپفرم ها و فایل های آموزشی
پرسشنامه متقاضیان استفاده از ماموریت پژوهشی خارج از کشورفرم ها و فایل های آموزشی
فایل مروری بر شاخص های علم سنجی و پایگاه های نمایه سازی مقالاتفرم ها و فایل های آموزشی
فایل راهنمای عضویت در ResearchGate و Google Scholarفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست برنامه حمایت از همکاران جوانفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست برنامه اثر بخشی تحقیقاتی و فناورانهفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست سه میلیون ریالی بدون فاکتور-ویژه دانشجویان دکتریفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست اکانت در سامانه سیماپفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست هزینه های طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم درخواست حق التحقیق و حق الزحمه طرح تحقیقاتیفرم ها و فایل های آموزشی
فرم (پرسشنامه) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی (بلندمدت داخل یا خارج کشور)فرم ها و فایل های آموزشی
فرم انجام سخنرانیفرم ها و فایل های آموزشی