شرح خدمات

تعداد بازدید:۲۳۶۳

 

رئوس فعالیت های جاری مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تبریز

 

 • امور مربوط به فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدت اعضای هیأت علمی
 • امور مربوط به شرکت و ارائه مقاله از سوی اعضای هیات علمی در مجامع علمی خارج از کشور
 • امور مربوط به اعطای اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) به اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • امور مربوط به ارزیابی هزینه های انجام یافته گرنت
 • ارزیابی و انجام امور مربوط به هزینه های گرنت رساله های دانشجویان دکترای تخصصی
 • امور مربوط به طرح های تحقیقاتی درون دانشگاهی
 • امور مربوط به پرداخت حق‌التحقیق مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی دانشگاه در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی
 • امور مربوط به جذب محققان فرادکتری
 • امور مربوط به پاداش تشویقی مقالات اعضای هیات علمی
 • امور مربوط به پاداش تشویقی دانشجویان و پژوهشگران غیر هیات علمی
 • امور مربوط به ارزیابی کلیه فعالیتهای پژوهشی در سامانه سیماپ
 •  تنظیم و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و مقررات پژوهشی دانشگاه
 •  تنظیم واجرای مراسم هفته پژوهش در سطح دانشگاه و استان
 • به روز رسانی قابلیت های سامانه پژوهشی سیماپ
آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۳۹۷