چهره های ماندگار

تعداد بازدید:۲۱۳۴

 

  • دکتر سید محمد بلورچیان            چهره ماندگار سال ۱۳۸۰
  • دکتر مهری باقری                    چهره ماندگار سال ۱۳۸۰
  • دکتر سیدمهدی گلابی                چهره ماندگار سال ۱۳۸۴
  • پروفسور محسن هشترودی           اندیشمند، شاعر و ریاضیدان
  • دکتر منوچهر مرتضوی               ادیب، نویسنده و پژوهشگر 

 

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۳۹۷