استادان و پژوهشگران و فناوران برتر کشوری

تعداد بازدید:۲۸۲۸

 

استادان نمونه کشوری :

دکتر مهدی گلابی - دکتر حبیب تجلی - دکتر سید محمد بلورچیان  - دکتر مصطفی ولی زاده - دکتر عزیز جوانشیر- دکتر مهری باقری - دکتر فرخ رحیم زاده خویی- دکتر محمد مقدم واحد – دکتر محمدرضا نیشابوری- دکتر علی اصغر جعفرزاده- دکتر جمشید منظوری لشگر – دکتر یوسف حسن زاده –دکتر محمدعلی پورفیض حسینی - دکتر حبیب امین فر

 

پژوهشگران و فناوران نمونه کشوری :

  • دکتر علی رستمی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی فنی و مهندسی در سال ۱۳۸۵
  • دکتر محمد علی جعفری زاده استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی علوم پایه در سال ۱۳۸۷
  • دکتر میر قاسم حسینی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی علوم پایه در سال ۱۳۹۱
  • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علمی علوم پایه در سال ۱۳۹۲
  • دکتر میر علی فرج زاده استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علوم پایه در سال ۱۳۹۶
  • دکتر سیروس خرم استادیار پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز به عنوان فناور برگزیده کشوری درسال ۱۳۹۷
  • دکتر بابک قنبرزاده استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه عمده علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۸
آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۸