لینک های مفید جهت دسترسی به نشریات معتبر

تعداد بازدید:۱۷۱۵

 

  لینک های تشخیص مرتبه Q مقالات:        

http://www.webofknowledge.com

www.impactfactor.ir

لینک تشخیص مجلات معتبر از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) 

http://jcr.isc.gov.ir/main.aspx

لینک تشخیص مجلات معتبردر سامانه ارزیابی نشریات وزارت عتف     

http://journals.msrt.ir

 لینک تشخیص مجلات معتبر JCR

http://Science.thomsonreuters.com/mjl
 

 

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۳۹۷