برندگان جوایز ملی و بین المللی

تعداد بازدید:۲۳۳۸

 

 • دکتر محمدعلی جعفری زاده استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز کسب کننده رتبه دوم تحقیقات بنیادی از پانزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال ۱۳۸۰
 • دکتر میر قاسم حسینی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز کسب کننده عنوان برترین متخصص دانشگاهی در حوزه صنعت آبکاری دردومین جشنواره صنعت آبکاری (جایزه پروفسور کنعانی) در سال ۱۳۹۱
 • دکتر رسول زوارقی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز کسب کننده رتبه سوم جوان در گروه فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری از هفتمین جشنواره بین المللی فارابی در سال ۱۳۹۳
 • دکتر اکبر تقی زاده استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز کسب کننده رتبه برتر دهمین جشنواره ملی ایده های برتر از بابت طرح تحقیقاتی تحت عنوان: تولید اولین داروی بیوتک ضد سرطان از شیردر سال ۱۳۹۳
 • دکتر شاهین خامنه اصل دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز کسب کننده عنوان متخصص برجسته صنعت آبکاری در سومین جشنواره صنعت آبکاری کشور و دریافت جایزه پروفسور کنعانی در سال ۱۳۹۳
 • دکتر مقصود بشارتی استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر کسب کننده عنوان محقق برجسته دانشگاهی و دریافت جایزه ملی حسن تحصیل بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۹۳
 • دکتر سیامک طلعت اهری استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز، بعنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته مهندسی عمران از سوی فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۴
 • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی جزء صد-سرآمد علمی کشور از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
 • دکتر میر قاسم حسینی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، بعنوان برگزیده اول بخش صنعت چهارمین جشنواره صنعت آبکاری (جایزه پروفسور کنعانی) در سال ۱۳۹۵
 • دکتر حمید احمدی استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز، بعنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته مهندسی عمران از سوی فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۶
 • دکتر علیرضا ختائی استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، بعنوان پژوهشگر جوان برجسته در رشته شیمی از سوی فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۷
آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۷