مدیران امور پژوهشی دانشگاه

تعداد بازدید:۲۱۶۵
دکتر سهیل عابر از تیر ۸۹
دکتر علیرضا ختائی   از اسفند ۹۶ تا تیر ۸۹
دکتر اسکندر فتحی آذر از اسفند ۹۲ تا بهمن ۹۶ 
دکتر جعفر حقیقت   از شهریور۸۸ تا اسفند ۹۲
دکتر حسین فخر    از مهر۸۷ تا شهریور۸۸
دکتر اسکندر فتحی آذر    از مهر ۸۱  تا مهر ۸۷
دکتر میررضا مجیدی   از تیر ۷۷  تا مهر ۸۱
دکتر علاءالدین بهروش از بهمن ۷۳  تا تیر ۷۷
  دکتر یوسف راستکار میرزایی از دی ۷۰ تا  بهمن ۷۳
دکتر محمدرضا نیشابوری     از مرداد ۶۸ تا دی ۷۰

                                    

                             

                         

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۸