اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۲۱۸۸

اهداف و وظایف سازمانی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تبریز

 

  •  انجام بررسی های لازم و پیشنهاد خط مشی کلی در زمینه فعالیت های پژوهشی دانشگاه
  • تنظیم برنامه های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاست های پژوهشی مصوب
  • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های پژوهشی
  • ایجاد هماهنگی بین واحدهای پژوهشی دانشگاه
  • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های پژوهشی و تطبیق آن با نیازمندی های کشور
  • اخذ گزارش پیشرفت کار از واحدهای پژوهشی دانشگاه و تجزیه و تحلیل ارزشیابی فعالیت های آنها
  • اظهار نظر در مورد تسهیلات موردنیاز واحدهای پژوهشی دانشگاه
  • انجام بررسی های لازم در زمینه آیین نامه های پژوهشی و تسلیم نظرات اصلاحی به مقامات ذیربط
  • تغییر و تفسیر خط مش های تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایی های لازم به واحد های ذیربط
آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۳۹۷