راهنمای دریافت اکانت سیماپ

تعداد بازدید:۱۹۶

به طور پیش فرض آدرس ایمیل دانشگاهی اعضای محترم هیأت علمی (قبل از @) به عنوان نام کاربری و شماره ملی ایشان به عنوان گذرواژه تعریف شده است.

لطفا پس از اولین ورود به سیستم نسبت به تغییر گذرواژه اقدام نمایید.

جهت عضویت درسامانه سیماپ ابتدا فرم درخواست اکانت (فایل اکسل) موجود در وب سایت مدیریت امور پژوهشی را دانلود و پس از تکمیل همراه با آخرین حکم کارگزینی از طریق ریاست یا معاونت دانشکده بصورت نامه اتوماسیونی به کارتابل مدیر امور پژوهشی ارسال نمایید.

در صورت وجود هر گونه مشکل در این خصوص با مسئول سامانه سیماپ خانم مهندس دلیری ( شماره داخلی 3637) تماس حاصل نمایید.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸