آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم هزینه کرد از محل گرنتفرم ها
فرم گزارش پیشرفت کار مرحله ای پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریزفرم ها
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تبریزفرم ها
فرم پیشنهاد طرح پسادکتریفرم ها
فرم درخواست پذیرش پژوهشگر پسادکتری خارجی دانشگاه تبریزفرم ها
فرمت گزارش فرادکتریفرم ها
فرم پیشنهاد اجرای طرح تحقیقات دانشجوییفرم ها
فرم پیشنهاد اجرای طرح تحقیقاتی درون دانشگاهیفرم ها
فرم پیشنهاد پروپوزال طرح مرجعیت ارتقای علمیفرم ها
فرم درخواست تاسیس گروه پژوهشی / هسته پژوهشی / آزمایشگاه تحقیقاتیفرم ها
فرم درخواست تاسیس مرکز پژوهشیفرم ها
فرمت گزارش و فایل ارائه رئوس برنامه هافرم ها و دستورالعمل های جشنواره استانی
گزارش‌نامه امتیازات واحدهای پژوهشی دانشگاه تبریزفرم ها
فرمت گزارش فایل کتابفرم ها و دستورالعمل های جشنواره استانی
فرم درخواست مبلغ معادل امتیاز گرنت از بابت برگزاری کارگاه یا انجام سخنرانیفرم ها
فرم درخواست پاداش مقاله - ویژه مقالات با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریزفرم ها
فرم درخواست اکانت در سامانه سیماپفرم ها
کتابچه آئین نامه ها و دستورالعمل هاآیین نامه ها و دستور العمل ها
راهنمای سامانه سیماپفرم ها
آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجیآیین نامه ها و دستور العمل ها